Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Samansette tekstarChevronRight
 5. Samanlikn bobler og effektlydar i to teikneseriarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Samanlikn bobler og effektlydar i to teikneseriar

Det er stor forskjell på korleis teiknarane bruker boblespråk og lydeffektar i ein actionserie og i ei vanleg humorstripe. I denne oppgåva skal du beskrive og samanlikne bruken av bobler og andre lydeffektar i to teikneseriar.

Del 1: Miracleman

Studér sida frå serieheftet Miracleman.

 • Kva for verkemiddel bruker teiknaren for å få fram dialogen og lydsida i scena?
 • Korleis ser vi kven som snakkar slik at vi skjønner rekkjefølgja i dialogen?
 • Korleis blir ulik lydstyrke uttrykt?
Miracleman tegneserie side. Illustrasjon.
Miracleman: © copyright Eclipse Comic Books

Del 2: Pondus

Sjå på Pondusstripa.

 • Korleis er boblene teikna her, om du samanliknar med Miracleman?
 • Korleis formidlar teiknaren stemmebruken til personane?
 • Kor har teiknaren brukt lydmålande ord?
 • Korleis passar bobletekst og lydeffektar til handlinga i dei to seriane?
Pondus-stripe. Illustrasjon.
Pondus

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter