Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Samansette tekstarChevronRight
 5. Oppgåve om bobler og effektlydarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåve om bobler og effektlydar

Det er stor forskjell på korleis teiknarane bruker boblespråk og lydeffektar i ein actionserie og i ei vanleg humorstripe. I denne oppgåva skal du beskrive og samanlikne bruken av bobler og andre lydeffektar i to teikneseriar.

Oppgåve 1: Miracleman

Studér sida frå serieheftet Miracleman.

 • Kva for verkemiddel bruker teiknaren for å få fram dialogen og lydsida i scena?
 • Korleis ser vi kven som snakkar slik at vi skjønner rekkjefølgja i dialogen?
 • Korleis blir ulik lydstyrke uttrykt?
Miracleman tegneserie side. Illustrasjon.
Miracleman: © copyright Eclipse Comic Books

Oppgåve 2: Pondus

Sjå på Pondusstripa.

 • Korleis er boblene teikna her, om du samanliknar med Miracleman?
 • Korleis formidlar teiknaren stemmebruken til personane?
 • Kor har teiknaren brukt lydmålande ord?
 • Korleis passar bobletekst og lydeffektar til handlinga i dei to seriane?
Pondus-stripe. Illustrasjon.
Pondus

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter