Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Forteljeteknikk i teikneseriarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar teikneseriar som underhaldningsmedium
  • kjenne til vanleg forteljeteknikk i teikneseriar, og kunne bruke dette i arbeid med eige biletmanus
  • kunne beskrive typiske eigenskapar ved nokre teikneserieheltar, og forstå korleis slike heltebilete endrar seg i takt med samfunnsutviklinga