Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Forteljeteknikk i bileteChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til korleis bilete blir brukt til ulike føremål i medieuttrykk
  • forstå korleis kameravinklar og biletutsnitt styrer korleis vi oppfattar det vi ser
  • kjenne til forteljetekniske grep som bruk av liner, balanse, farge og symbol
  • kunne tolke bodskapen i eit bilete ut frå dei forteljetekniske grepa som er brukte