Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Munnleg tekstskapingChevronRight
 4. Formelle diskusjonar og møteChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Formelle diskusjonar og møte

Du har kanskje ikkje tenkt å bli politikar, men også som vanleg samfunnsborgar treng du kjenne til reglane for møte og diskusjonar.

Voksne i ulik alder som sitter rundt et ovalt bord i et stort og lyst møterom. Foto.

Reglar er til hjelp

Få av oss kan gå gjennom livet utan å måtte delta i meir formelle møte, anten det er på skulen, på jobben, i fagforeininga eller på årsmøtet i boligbyggjelaget.

Poenget med formelle møte er gjerne å løyse eit problem eller å ta viktige avgjerder. I tillegg er det sett grenser for tida som kan gå med til diskusjonar. Det finst derfor ein del reglar og rutinar for møte av denne typen, og desse er det nyttig å kjenne til.

Faste roller

Det er fleire roller som skal fyllast i eit møte, og for alle gjeld det å førebu seg godt. Rolla som møteleiar er nok den mest arbeidskrevjande, men òg referenten, møtedeltakarane og eventuelle innleiarar har viktige roller om møtet skal bli vellykka.

Læringsressursar

Formelle diskusjonar og møte

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Døme: referat frå elevrådsmøte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Døme: møteinnkalling

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.