Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Norrøn tidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norrøn tid

Noreg og Island blir rekna som eitt felles område i norrøn tid, med stort sett felles språk, litteratur og mytologi. Den norrøne perioden fell i store drag saman med den epoken som i Europa blir kalla mellomalderen.

I 793 plyndrar vikingar det engelske klosteret Lindisfarne. Dette er eit av dei første vikingtokta som er sikkert datert, og historisk sett reknar vi dette året som innleiinga til vikingtida. MMellom ca. 870 og 930 reiser mange nordmenn vestover til Island og buset seg der. Denne nybyggjarperioden på Island kallar vi landnåmstida. Også etter landnåmstida er det omfattande kontakt mellom Noreg og Island.

Kring år 1000 tek vikingtokta tek slutt, kristendommen kjem til Norden, og saman med den kristne trua får vi skrivekunsten og det latinske alfabetet.

På 1200-talet er Noreg ei stormakt i Nord-Europa. Frå 1262 kjem Island under norsk herredømme. Men på 1300-talet tek nedgangstida til. Klimaet blir kaldare, og i 1349 rammar svartedauden katastrofalt og tek livet av to tredelar av folket.

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale