Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Du gamla, du friaChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Du gamla, du fria

"Du gamla, du fria" kom ut med to vers i 1844. Desse var skrivne av den svenske forfattaren, komponisten og folkeminneforskaren Richard Dybeck. Melodien byggjer på ein tradisjonell folkemelodi som forfattaren sjølv hadde skrive ned.

Romantisk landskap
Romantisk landskap måla av Carl Johan Fahlcrantz i 1810.


I 1910 fekk songen to vers til. Desse er forfatta av Louise Ahlén. På same måte som "Ja, vi elsker" har Sveriges nasjonalsong aldri formelt vorte erklært som nasjonalsong. Det er tradisjonen som har ført til at han har fått den funksjonen. Lytt til songen: Du gamla, Du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

1844/1910

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale