Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Kulturmøte og kulturkonfliktarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kulturmøte og kulturkonfliktar

Å bli kjend med andre kulturar er givande og lærerikt, men det kan også by på utfordringar og konfliktar som må løysast. Les tekstar og sjå videoklipp som handlar om kulturmøte og kulturkonfliktar, men framfor alt om menneske og røynslene og opplevingane deira.

Video om omgrepet kultur og kva det tyder. Video.

Emne

Kulturmøte og kulturkonfliktar

  • Ordna forhold?

    Kva vil det seie å vere mann eller kvinne i eit samfunn? Sjå intervju og sketsjar, og les artiklar, brev og kåseri der temaet er kjønnsroller.

  • Kven er eg? Kven ønskjer eg å vere? Og kven ønskjer dei andre at eg skal vere? Les tekstar og sjå videoklipp som tematiserer identitet.