Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsomgrepetChevronRight
 5. Kva kommunikasjon har kortfilmen?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva kommunikasjon har kortfilmen?

Bruk omgrepa du har lært til å beskrive det som skjer i filmen:

Oppgåve 1

Personleg kommunikasjon

 • Kva trur du er jenta si intenderte meining? (det ho vil formidle)
 • Korleis kommuniserer ho det? (kodar)
 • På kva for måte vil du seie det er støy i kommunikasjonen?
 • Kva trur du er guten si avkoda meining? Er ho veldig forskjellig frå jenta si? Gi grunn for svaret ditt.
 • Kvifor sit dei i ein fotoboks?
 • Korleis påverkar samtalen jenta får på mobilen kommunikasjonen mellom henne og guten?
 • Kva trur du Kine seier til jenta i denne samtalen?

Oppgåve 2

Mediekommunikasjon

 • Kven er avsendar av filmen?
 • Kva er bodskapen til filmen?
 • På kva for måte har filmskaparen koda bodskapen sin inn i filmen? Kva for verkemiddel er brukt?
 • Kva for kanal er filmen formidla i?
 • Korleis forstår du bodskapen? Tenkjer du at du forstår bodskapen slik avsendaren har tenkt han?
 • Gi nokre døme på moglege kjelder til støy for kommunikasjon av bodskapen i filmen.

Læringsressursar

Introduksjon til kommunikasjonsomgrepet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter