Hopp til innhald

Elektrofag

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Her skal du installere og lære om forskjellige lyskjelder styrt av dei mest vanlege lysbrytarane som blir nytta i bustader.

 • Tilgangskontroll

  Tilgangskontroll er system som skal sikre og kontrollere enkeltpersonar sin tilgang til avgrensa område.

 • Å lage eller byggje ei maskin er éin ting, å sikre at ho er forsvarleg bygt og sikker i bruk, er noko anna. Vi tek deg med vidare her.

 • Her kan du lese om emna produksjon av kraft frå forskjellige energikjelder, overføring av energi og energiøkonomisering.

 • Fordelingssystem

  For å overføre elektrisk energi frå kraftverk til forbrukar må vi ha overføringssystem, eller fordelingssystem.

 • Elektroteknikk

  Vi omgir oss i dag med straum og elektronikk overalt: i bilen, i huset, på skulen eller i arbeid ute og inne.

 • HMS

  For å sikre gode og trygge arbeidsplassar er det ulike lover og reglar som gjeld. Ein fagarbeidar jobbar etter desse kvar dag.

Om elektrofaget

Om elektrofaget

Som elektrikar har du ansvar for distribusjon av elektrisk straum med høg spenning, og at elektriske anlegg blir monterte etter forskrifta med omsyn til sikkerheit og miljø. Det skjer mykje spennande i elektrobransjen for tida. Smarte kjøleskåp og sjølvkøyrande bilar vil krevje fagfolk med god innsikt i data, elektronikk og automatiseringssystem.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Twitter

Facebook