Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Ut i verdaChevronRight
  4. Samanlikn internasjonale nyheitskanalarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Samanlikn internasjonale nyheitskanalar

Nyhetene er vårt vindu mot verden. Nyhetene bringer verden til oss. Opplevelsen av å være øyenvitne gir en spesiell tillit til nyhetssendinger på TV. Vi tror på det vi ser – fordi vi ser det selv.

Nyheitene er eit vindauge mot verda. Nyheitene tar verda med heim til oss. Opplevinga av å vere augevitne gjer at vi har ein spesiell tillit til nyheitssendingar på TV. Vi trur på det vi ser – fordi vi ser det sjølv.

Dmitrij Medvedev i Russia Today TV.
Daverende president Dmitrij Medvedev i Russia Today TV

Kven er eigentleg kjeldene? Kor kjem bileta frå? Kvifor har ein valt akkurat denne måten å framstille saka på?

I denne oppgåva skal du studere nyheitsdekkinga i den arabiske nyheitskanalen Al Jazeera English, franske France 24 og russiske Russia Today. Alle desse tre nyheitskanalane har sine eigne verdsomspennande nyheitskanalar på TV og nett.

Oppgåve

Registrer og samanlikn dei 10 viktigaste nyheitene i desse tre nyheitskanalane i går.Analysen skal gi svar på følgjande spørsmål:


  1. Kva for delar av verda handlar nyheitene om?
  2. Korleis er nyheitene vinkla?
  3. Kva for nyheiter er felles for alle tre kanalane?
  4. På kva måte skil nyheitskanalane seg frå kvarandre?
  5. Studer spesielt nyheiter frå Midtausten. Korleis blir nyheiter frå dette området vinkla i dei tre kanalane?
  6. Korleis vil du forklare likskapar og forskjellar?

Læringsressursar

Ut i verda

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale