Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Illustrer dei ulike påverknadsteorianeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Illustrer dei ulike påverknadsteoriane

Sjå for deg at du jobbar i eit reklamebyrå som skal lansere eit produkt som aldri tidlegare er vorte lansert på den norske marknaden: energidrikk til seksåringar. Du har ansvaret for førebuingane i prosjektet.

Energidrikker i utvalg. Foto.

Lag enkle animasjonar eller illustrasjonar som gjer at kollegaene dine og oppdragsgivaren forstår korleis dette produktet kan lanserast, og korleis det vil kunne bli teke imot. Du skal basere arbeidet ditt på det du har lært om følgjande påverknadsteoriar:

  1. stimuli–respons (dei allmektige media)
  2. opinionsleiarar og tostegshypotesen (dei avmektige media)
  3. dagsordenfunksjonen (dei mektige media)
  4. kultivasjonsteorien

Oppgåva kan også løysast som gruppeoppgåve.

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale