Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Vurder lokalavisa diChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Vurder lokalavisa di

Gå inn på nettsidene til den lokale nettavisa i det området du bur, og vurder innhaldet.

Ung gutt jobber foran en dataskjerm. Foto.

Les kjapt gjennom dei tre øvste sakene.

  • Finn eksempel på god, lokal nyheitsjournalistikk.
  • Kva er bra i desse sakene? Kvifor er det bra?
  • Finn eksempel på det du meiner er dårleg journalistikk på nettsida til avisa.
  • Kvifor meiner du desse sakene er dårlege? Kva kunne vore betre?

Diskuter deretter med ein klassekamerat kva som er god lokalavisjournalistikk.

Læringsressursar

Journalistikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale