Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MediesjangrarChevronRight
  5. Studer nett-TV-innslagChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Studer nett-TV-innslag

Fleire nettaviser har i dag sin eigen nett-TV. Det dei oftast tilbyr, er nyheiter og underhaldning. Ein del av dette innhaldet er kjøpt frå utanlandske produsentar, men mykje er produsert av nettstaden sine eigne videojournalistar.

Kjærestepar med bærbar PC

Studer nett-TV-innslag

Studer seks eigenproduserte nett-TV-innslag fordelt på tre ulike norske nettaviser.

  1. Kva for sjangrar tilhøyrer dei innslaga du har sett?
  2. Korleis er tilhøvet mellom lokalt stoff, riksnyheiter og utanlandsk stoff i nett-TV-innslaga?
  3. Blir det gitt opplysingar om kven som lagar dei?
  4. Ber nokre av innslaga preg av at dei er laga spesielt for nettet? Grunngi svaret.
  5. Korleis skil desse produksjonane seg frå tilsvarande sendingar i dei tradisjonelle TV-kanalane når det gjeld formspråk og verkemiddel?

Læringsressursar

Mediesjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale