1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Berekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
  6. Kva kan du om vilt og jakt?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om vilt og jakt?

Kva kan du om vilt og jakt? Test kunnskapane dine i dette oppgåvesettet.

Læringsressursar

Jakt og fangst

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter