Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AnleggsgartnarChevronRight
  5. Anleggsgartnar – yrke og utdanningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsgartnar – yrke og utdanning

Anleggsgartnaren jobbar både med nyanlegg og med drift og vedlikehald av eksisterande uteområde. Yrket inneber arbeid med både den tekniske («grå») anleggsdelen og den biologiske («grøne») delen med etablering og stell av planta felt. I dette emnet lærer du om utdanninga og anleggsgartnarbransjen.

Anleggsgartner med gressklipper. Foto.

Læringsressursar

Anleggsgartnar – yrke og utdanning