Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinens biologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reinens biologi

Reinsdyret er godt tilpassa eit liv på fjellet, og gjennom året trekkjer reinen til område der han finn mat. I dette emnet lærer du om tamrein og villrein, om åtferda til reinen og forplantinga. Kva et eigentleg reinsdyret? Emnet handlar også om ord og uttrykk samane har om reinen.

Tamrein. Foto.

Læringsressursar

Reinens biologi