Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Agronom – husdyr- og planteproduksjonChevronRight
  4. Dyrking av kornChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dyrking av korn

Kornproduksjonen er ein viktig del av jordbruket i Noreg. Korn vert rekna som den viktigaste matplanta i verda. Korn vert også brukt som fôr til dyr. Lær kva kornartar vi dyrkar, korleis korndyrkinga går føre seg, og kva kornet vert brukt til. Styresmaktene ønsker å auka kornproduksjonen i Noreg.

To hveteaks i ei hand. Foto

Læringsressursar

Dyrking av korn