Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Bygningar, motorar, maskiner og reiskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygningar, motorar, maskiner og reiskap

I alle naturbruksyrka har vi behov for kunnskap om bygningar, maskiner og ulike typar reiskap. Både utstyr og bygningar treng ettersyn og vedlikehald. Utstyret vi nyttar, varierer frå produksjon til produksjon. Du finn derfor meir om bygningar og reiskap i emna om dei ulike yrka.

Mekanikar held ein skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emne

Bygningar, motorar, maskiner og reiskap

  • Vi treng bygningar til dyrehald, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og reiskapar. Bygningane har behov for ettersyn og vedlikehald.

  • I dette emnet lærer du om ulike motortypar og enkelt vedlikehald av dei. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlege i naturbruksyrka.

  • I eit yrke høyrer det med å kunna velja rett reiskap og utstyr og rette instrument i produksjonen.