Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk

I alle naturbruksyrka må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typar reiskapar. Både utstyr og bygningar treng ettersyn og vedlikehald. I dette emnet lærer du dei grunnleggjande ferdigheitene innanfor teknikk og handverk.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emner

Teknikk

  • I dette emnet lærer du om ulike motortyper og enkelt vedlikehold av dem. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlige i naturbruksyrkene.

  • I eit yrke høyrer det med å kunna velja rett reiskap og utstyr og rette instrument i produksjonen.

  • Bygningar

    Vi treng bygningar til dyrehald, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og reiskapar. Bygningane har behov for ettersyn og vedlikehald.