1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Jord og jordsmonnChevronRight
 5. JordChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Jord

Læringsressursar

Jord og jordsmonn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Jordvern

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pløying

 • SubjectMaterialFagstoff

  Mindre matjord, fleire munnar å mette

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter