Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hestehald – eit stort ansvarChevronRight
  6. Hesterasar og stambokføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hesterasar og stambokføring

Det er mange forskjellige hesterasar i Noreg, både importerte hestar og hestar som er avla fram her i landet. Det er dei ulike raseorganisasjonane som tek hand om avlsplanane for hesterasane. Avlsplanane fortel kva som er avlsmåla for dei ulike rasane.

Reinrasa hestar vert førte i stambøker. Nokre organisasjonar fører dette sjølve – som til dømes Det Norske Travselskap, som fører stambok for varmblodstravar og kaldblodstravar. Norsk Hestesenter er stambokførar for dei nasjonale hesterasane dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Desse tre norske hesterasane er no definerte som utryddingstrua, det er låge bedekningstal, og det vert fødd få føl årleg.

I stambøkene finn du informasjon om stamtavler, resultat frå utstillingar og eventuelt resultat frå hestesport.

Læringsressursar

Hestehald – eit stort ansvar

SubjectEmne

Fagstoff