Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. HestefagChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hestefag

Hestefaget omfattar næringar med aktivitetar, tenester og produkt knytte til hest og hestehald. Kompetansen din i hestefaget er viktig for å fremje velferd og helse for hesten, gi god kundebehandling med trygge tilbod og vareta profesjonell stall- og forretningsdrift.

Jente med hest. Foto.

Emne

Hestefag

  • Emnet handlar om biologien til hesten og naturgrunnlaget for hestehald. Du lærer mellom anna om behova til hesten, anatomi og åtferd og om dyrevelferd og dyrehelse.

  • I dette emnet lærer du om fôring, stell og bruk og trening av hesten. Du får òg kompetanse om HMS, utstyr og hesteanlegg.

  • Hestenæringa

    Om mangfaldet til hestenæringa, betyding og verdiskaping. Du lærer om kvalitetssystem for stall- og forretningsdrift, økonomi, reglar, miljø og berekraft.