Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HestefagetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hestefaget

Hestefaget er eit relativt nytt fag i den vidaregåande skulen, men vi har lange tradisjonar med å bruka hest i Noreg. Hestefaget gir deg kompetanse innanfor både tradisjonelle og nye næringsområde. Det er krevjande å arbeida med hest, men det er også lærerikt, spennande og givande, og det er eit veksande behov for profesjonelle yrkesutøvarar i næringa.

Jente med hest. Foto.
Jente med hest

Emner

Hestefaget

 • Hesten – helse og velferd

  Kor ofte skal hesten vera ute? Kva treng han av mosjon? Kva kompetanse treng vi for å driva eit hestesenter?

 • I dag bruker vi hesten til sport, næringsverksemd, rekreasjon og hobby. Det viktig å kjenna til og ha kunnskap om kva sikker bruk av hesten er.

 • Hestehald – eit stort ansvar

  I dette emnet lærer du om kva vi bruker hesten til, om ulike hesterasar, om vegen frå bedekning til fødsel, og om godkjenningsordninga for næringsverksemder.