Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Fôring av oppdrettsfiskChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fôring av oppdrettsfisk

Fôret er ein av de største kostnadene i eit oppdrettsanlegg. Derfor er det viktig å bruka rett fôr og å fôra rett. Fôret må innehalda dei næringsstoffa fisken treng. Storleiken på bitane må passa til storleiken på fisken, og fôret må delast ut i passande porsjonar.

Bøtte med fiskefor. Foto

Laksefisk lever av tørrfôr gjennom heile livssyklusen, men samansetjinga av næringsstoff og storleiken på partiklane varierer. Andre arter, som for eksempel kveite, må ha levande fôr på larve- og yngelstadiet. Og nokre artar, som blåskjel, fôrar vi ikkje i det heile tatt. Dei klarer seg med den naturlege næringa som finst i sjøen.

Læringsressursar

Fôring av oppdrettsfisk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter