Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. ReindriftChevronRight
  4. Om reinen – boazuChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om reinen – boazu

Kva et eigentleg reinen? Kvifor trekkjer han mellom ulike beiteområde? I dette emnet lærer du om tamrein og villrein og om biologien til reinen, åtferd og forplanting. Du lærer òg ein del samiske ord og uttrykk som blir nytta om reinen.

Tamrein. Foto.

Læringsressursar

Om reinen – boazu