Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Fagstoff

Kom i gong med berekraftig endring!

I denne læringsstien skal du setje i gang eit prosjekt der du gjer ei endring som bidreg til berekraft. Finn ut kva du vil endre og set i gong!
Unge menneske står rundt eit trebord med post-it-lappar. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

De skal

  • diskutere kva vanar de har, og korleis desse påverkar berekraftig utvikling
  • gjennomføre ein test som hjelper dykk med å finne ut kva saker som engasjerer dykk mest
  • planleggje og gjennomføre eit prosjekt der de skal gjennomføre ei endring i 30 dagar
  • undersøkje ulike perspektiv som er knytte til det de vel å endre

Om prosjektet

Dette prosjektet er tverrfagleg. Når de gjennomfører det, vil de få bruk for kunnskapar og evner frå mange fag, mellom anna samfunnsfag, norsk og naturfag.

Prosjektet varer i 30 dagar, men de kan sjølv avgjere kor mykje tid de bruker på skulen undervegs i prosjektet.

CC BY-SASkrive av Thomas Bedin.
Sist fagleg oppdatert 20.10.2020