Hopp til innhald

Oppgåve

Kva er seksualitet?

Diskuter kva seksualitet er, korleis vi kan snakke om seksualitet på ein god måte, og kva ungdom treng å lære om temaet.

LK20

Diskuter spørsmåla i grupper. De kan starte med å sjå filmen over som ein inspirasjon, men det er ikkje nødvendig. På YouTube er det ein teksta versjon av filmen.

  1. Kva er seksualitet?

  2. Korleis kan vi snakke om seksualitet i klasserommet på ein god måte? Formuler tre konkrete tips.

  3. Kva er det viktigaste ungdommar treng å lære om seksualitet?

  4. Kvifor kan det vere spesielt viktig å lære om seksualitet for ungdommar?

  5. Kva ansvar har skulen for å lære ungdommar om seksualitet?

Sist oppdatert 25.08.2021
Skrive av Karl Henrik Aanesen

Læringsressursar

Kropp og seksualitet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?