Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Vidare arbeid med temaet porno

Fire elevar sit saman i ei gruppe. Gruppa består av to unge gutar og to unge jenter. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

De kan jobbe vidare med temaet porno på fleire ulike måtar. Her er to konkrete forslag:

  1. Jobb vidare med å utforske idéar om porno, og korleis pornoen påverkar kulturen i oppgåva "Porno, identitet og estetikk".

  2. Lag ein haldingskampanje om porno retta mot unge. Sjå Oppdrag: soMe-kampanje om porno.

CC BY-SASkrive av Karl Henrik Aanesen.
Sist fagleg oppdatert 07.03.2022

Læringsressursar

Kropp og seksualitet