Hopp til innhald

Teknologi- og industrifag

Materiallære

Kunnskapen om eigenskapar til materiale og moglegheiter for tilarbeiding og bruk av dei har gjennom hundreår vore grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjonar og produkt.

Sveising

Sveising er ein metode for samanføying av delar av metall eller plast.

Læringsressursar

Sveising

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Repetisjonsoppgåver - sveising

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgåver og aktivitetar.