Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Søkjarlister og avslagsbrev

Det å lyse ut nye stillingar krev gode rutinar. Men det er når alle søknadene kjem inn, at behovet for systematikk verkeleg gjer seg gjeldande. Gode system bidreg til å sile ut dei best kvalifiserte. Dessutan sparer det tid både for søkjarane og for bedrifta.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Person er dekket av en stor bunke med papir. Foto.

Søkjarliste

Det er til stor hjelp å registrere alle søknadene i ei søkjarliste basert på kandidatens søknad, vitnemål og attestar. Ei søkjarliste kan sjå slik ut:

NamnAlderAdresseUtdanningPraksis

Ei slik oversikt lettar det vidare arbeidet og gjer det lett å markere korleis den enkelte søkjaren ligg an samanlikna med dei andre. Når det er behov for det, kan vi hente fram meir detaljerte opplysingar frå vedlegga.

Alle søkjarane bør få ei stadfesting på at søknaden er motteken, og beskjed om når dei kan forvente tilbakemelding.

Ei grovsortering vil vise kven som er uaktuelle. Desse bør straks få eit høfleg avslagsbrev. Det er hensynsfullt å sende alle vedlegga i retur, slik at dei kan brukast på nytt.

Gruppearbeid
Diskuter det same som over, men no er det ei stilling som seljar innanfor bilbransjen som er utlyst.

Kva kriterium har endra seg? Er det alltid utdanning det skal leggjast mest vekt på?

Søkeliste, tegneserie
Sist oppdatert 08.05.2018
Tekst: Oddvar Torgersen (CC BY-SA)
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar