Hopp til innhald

Salg, service og sikkerhet Vg2

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling handlar om korleis bedrifter skaffar seg, tek vare på og utviklar sine tilsette. I dette emnet lærer du om ulike former for rekruttering. Du vil også få innsikt i korleis bedrifter følgjer opp dei tilsette på best mogleg måte.

Læringsressursar

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar