Hopp til innhald

Oppgåve

Ta debatten!

Nokre slåst med våpen, andre slåst med ord. Der våpenkamp ofte blir kalla krig, kallar vi kamp med ord for debatt. I ein debatt er skytset meiningsytringar og fakta. Debatt og fritt ordskifte er ein premiss for eit velfungerande demokrati.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Oppgåve

  • Finn ei sak som engasjerer deg på SiD-sidene til Aftenposten.
  • Skriv tre setningar eller gjer opptak av ein videosnutt der du kjempar for saka.
  • Del ytringa di med ein i klassen.
Sist faglig oppdatert 26.04.2018
Skrive av Joachim Laberg

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale