Hopp til innhald

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Kritisk tilnærming til tekst

Korleis blir du påverka av tekstane rundt deg? I ei digital verd der alle kan produsere og konsumere uendeleg med tekstar, er det viktig at vi kan vurdere truverdet i tekstar. På same tid bør vi opptre etisk og reflektert i vår eigen kommunikasjon med andre.

Kjeldekritikk

Kjeldekritikk handlar om å kvalitetssikre den informasjonen du får frå ei munnleg eller skriftleg kjelde, før du tek ho i bruk. Det handlar også om å avsløre medviten desinformasjon og ikkje hjelpe til med å spreie slik informasjon vidare.

Læringsressursar

Kjeldekritikk

Fagstoff