Hopp til innhald

Norsk (Utgått) (YF vg2) (LK06)

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Retorikk og argumentasjon

Retorikken eller talekunsten handlar om å overtyde publikum. Då må du kunne argumentere, du må framstå som truverdig og du må vekkje dei rette kjenslene hos publikum.

Retorikk

Lær viktige retoriske fagomgrep og velprøvde oppskrifter, og analyser bruken av retoriske grep og verkemiddel i skriftlege, munnlege og samansette tekstar.

Læringsressursar

Retorikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale