Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringstien, skal du

  • ha kjennskap til viktige sider ved romantikken som litterær retning
  • kjenne til diktinga til Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven, og kva desse to diktarane meinte var formålet med diktarkunsten
  • kunne peike på trekk i forfattarskapen deira som er typiske for romantikken