Hopp til innhald

Norsk (SF vg3) (LK06)

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Romantikk og realisme

Romantikk og realisme er to hovudstraumar som pregar kulturhistoria frå slutten av 1700-talet og fram til i dag. Dei romantiske forfattarane er opptekne av det som ikkje let seg forklare berre ved fornuft. Dei realistiske forfattarane var opptekne av samfunnsproblem.

Læringsressursar

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs

Kjeldemateriale

Du er her