Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare kva observasjon er
  • kjenne til open og skjult observasjon
  • kunne vurdere etiske problemstillingar knytt til skjult observasjon
  • vite om deskriptive og fokuserte observasjonar
  • ha trent på å bruke (ulike former for) observasjon til å samle inn informasjon