Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metode

Samfunnsvitskaplege arbeidsmetodar er rutinane for korleis samfunnsforskarar går fram for å beskrive, undersøkje og tolke hendingar i samfunnet. Dei samfunnsvitskaplege arbeidsmetodane blir delte i to hovuddelar: ein kvantitativ og ein kvalitativ metodedel.

Kvalitativ metode

Kvalitativ metode handlar om å samle inn informasjon gjennom metodar som observasjon, deltaking og intervju.

Læringsressursar

Kvalitativ metode