Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 3 (LK06)

Kommunikasjonsteori

Kva er det eigentleg som skjer når menneske kommuniserer? Kva gjer at vi forstår eller misforstår kvarandre? Vi skal i dette emnet gå i djupet på korleis vi samhandlar og korleis vi konstruerer meining. Vi ser også på kva som påverkar korleis vi forstår verda og kvarandre.