Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • forstå kva som kjenneteiknar forskjellige typar illustrasjonsfoto, og kvifor slike bilete blir brukt i journalistikk, informasjon og marknadsføring
  • ha kjennskap til teknikkar for produktfotografering og fotografering av produkt i bruk
  • ha kjennskap til produksjonsprosessen bak eit illustrasjonsfoto frå idé til ferdig produkt
  • kunne bruke det du har lært, til å produsere eigne illustrasjonsbilete med ulike føremål