Hopp til innhald

Yrkesutøving (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Fagarbeidar og arbeidstakar

Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs

Tryggleik der barn og unge oppheld seg

Tryggleik er eit område du som barne- og ungdomsarbeidar må ha gode kunnskapar om, slik at du kan hjelpe til å førebyggje ulykker både blant barn, unge og vaksne. Dette skuleåret skal du jobbe med tryggleik der barn og unge oppheld seg, og vi skal sjå på korleis du kan lære barn å ta medansvar for eigen tryggleik.

Læringsressursar

Tryggleik der barn og unge oppheld seg