Hopp til innhald

Norsk (Utgått) (SF vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Opplysningstida

Frå midten av 1400-talet ser vi dei første teikna på ei utvikling i Europa som vi med eit overordna omgrep kallar for det moderne prosjektet. Denne utviklinga skyt fart på 1700-talet og varer heilt fram til vår eiga tid. Epoken er prega av rasjonalitet, framstegstru og optimisme.

Læringsressursar

Opplysningstida

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?