Hopp til innhald

Norsk (Utgått) (SF vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Romantikk og realisme

Romantikk og realisme er to hovudstraumar som pregar kulturhistoria frå slutten av 1700-talet og fram til i dag. Dei romantiske forfattarane er opptekne av det som ikkje let seg forklare berre ved fornuft. Dei realistiske forfattarane var opptekne av samfunnsproblem.

Læringsressursar

Romantikk og realisme