Hopp til innhald

Naturfag (PB) (LK06)

Forskarspira

I naturfag er det viktig å kunne jobbe som ein forskar. Det er dette «Forskarspira» handlar om. Du skal lære arbeidsmetodar som gir pålitelege resultat i undersøkingane dine. Det du lærer her, får du mykje bruk for i naturfag. I tillegg får du praktisk røynsle som er nyttig i dagleglivet.

Du er her