Hopp til innhald

Marknadsføring og leiing 1 (Utgått) (LK06)

Psykologi og kjøpsåtferd

Kvifor vel vi dei produkta vi gjer? Og korleis kan vi som marknadsførarar få kunnskap om desse sidene ved forbrukarane? Psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar påverkar kjøpsåtferda vår.