Hopp til innhald

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Berekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og dei som kjem etter oss. Viss det skal bli mogleg, må vi forvalte dei ressursane naturen gir oss, på ein god måte. Det blir enklare om vi forstår korleis vi menneske påverkar naturen: både dyr og planter, vatn og luft, jord og mineral.

Globale interessekonfliktar

I mange miljøspørsmål står ulike interesser opp mot kvarandre. Når usemjene om kva ein skal gjere, og konsekvensane av handlingane angår store delar av verda, har vi ein global interessekonflikt.

Læringsressursar

Globale interessekonfliktar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?