Hopp til innhald

UTGÅTT - Kommunikasjon (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Grupper og kommunikasjon

Når du skal kommunisere i ei gruppe, er det viktig at du lærer deg ulike reglar for å få til ein god dialog. Du skal både lytte og vise interesse for kva andre seier og meiner, slik at de kan få ein god dialog. Det kan lett oppstå konfliktar om ikkje alle respekterer kvarandre i ei gruppe.

Læringsressursar

Grupper og kommunikasjon

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar