Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Grupper og kommunikasjon

Når du skal kommunisere i ei gruppe, er det viktig at du lærer deg ulike reglar for å få til ein god dialog. Du skal både lytte og vise interesse for kva andre seier og meiner, slik at de kan få ein god dialog. Det kan lett oppstå konfliktar om ikkje alle respekterer kvarandre i ei gruppe.

Læringsressursar

Grupper og kommunikasjon

Kommunikasjon

Når vi arbeider med menneske, er kommunikasjon viktig. God kommunikasjon kan skape tryggleik og tillit og vere grunnlaget for vekst og utvikling. I dette kapittelet skal vi sjå på korleis vi kan kommunisere med barn og unge på ein god måte.

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?