Hopp til innhald

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følgjer ein utgått læreplan.

Fagarbeidar og arbeidstakar

Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Tverrfagleg samarbeid

For å gjere ein god jobb som barne- og ungdomsarbeidar, har du behov for eit nettverk av samarbeidspartnarar. Du har behov for å samarbeide både med dei andre som arbeider på same arbeidsplass som deg og med eksterne personar og instansar.

Læringsressursar

Tverrfagleg samarbeid