Hopp til innhald

Kommunikasjon og kultur 1 (Utgått) (LK06)

Tekstteori

Tekstane du møter i kvardagen, alt frå nyhetsartiklar til filmar og musikk, er kulturuttrykk. Dei speglar det som skjer i samfunnet. Lær om korleis tekstar påverkar, og om korleis du sjølv kan lage tekstar som kommuniserer godt i ulike situasjonar.

Medium og ungdomskultur

Korleis ser mediekvardagen din ut? Kanskje er han ikkje heilt lik for deg og venene dine, men han er nok ulik kvardagen til foreldra og besteforeldra dine. Korleis påverkar media vår forståing av oss sjølve og av andre?

Læringsressursar

Medium og ungdomskultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar