Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Alle som skal lære seg eit nytt språk, må lære seg korleis språket er bygd opp, og korleis ein snakkar og skriv språket. Det å lære seg grammatikken og uttalen kan vere vanskeleg nok. I tillegg må du lære deg korleis språket blir brukt, for språkkompetanse handlar også om å vite korleis det blir brukt i ulike kommunikasjonssituasjonar.

Etter å ha fulgt denne læringsstien, skal du kunne

  • vite kva som blir lagt i omgrepet språkkompetanse
  • kunne forklare kva grammatisk og kommunikativ kompetanse er