Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive fagartikkel

Fagartikkelen er ein utforskande sjanger. Her har du moglegheita til å fordjupe deg i eitt emne. Målet er å vise både kunnskapar og refleksjon om temaet du skriv om.

Læringsressursar

Å skrive fagartikkel