Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kjenn att utsnitt, kameravinklar og linjer

Undersøk kva komposisjonsprinsipp som er brukte i bileta, og reflekter over kva dei har å seie for bodskapen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

For kvart bilete:

Reflekter over korleis utsnitt, kameravinklar og linjer bidreg i formidlinga av bodskapen.

Sist oppdatert 05.06.2020
Tekst: Ragna Marie Tørdal og Albertine Aaberge (CC BY-SA)

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar